niedostępny

niedostępny
niedostępny {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, niedostępnyni {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'taki, do którego nie można się dostać lub do którego dostęp jest bardzo trudny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Niedostępne szczyty gór, ostępy leśne. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'taki, do którego wejście jest zabronione': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ta część rezerwatu jest niedostępna dla zwiedzających. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'taki, którego nie można osiągnąć; niemożliwy do zrealizowania': {{/stl_7}}{{stl_10}}Niedostępne ideały. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'taki, z którym trudno nawiązać kontakt, świadomie izolujący się od otoczenia': {{/stl_7}}{{stl_10}}Fascynowała go ta niedostępna kobieta. Pisarz niedostępny dla dziennikarzy. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • niedostępny — niedostępnyni 1. «taki, do którego nie można dojść lub wejść, do którego nie ma dostępu lub dostęp jest utrudniony» Niedostępne góry. Niedostępna gęstwina lasu. przen. «unikający bezpośrednich stosunków z ludźmi; wyniosły, nieprzystępny» Dyrektor …   Słownik języka polskiego

  • ekskluzywny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, ekskluzywnyni, ekskluzywnyniejszy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przeznaczony wyłącznie dla określonego, zamkniętego kręgu odbiorców lub użytkowników, objęty przywilejem… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dziki — dzicy, dzikszy 1. «będący w stanie natury, w stanie pierwotnym» a) «o zwierzętach: nie oswojony, nie obłaskawiony, nie hodowany» Dziki mustang. Dzikie gęsi, kaczki, łabędzie. b) «o roślinach: nie uprawiany, nie hodowany» Dzikie wino, dzika mimoza …   Słownik języka polskiego

  • ezoteryczny — ezoterycznyni «tajemny, tajemniczy; dostępny tylko dla wtajemniczonych lub wybranych; niedostępny dla ogółu» Ezoteryczna nauka, wiedza. ‹gr.› …   Słownik języka polskiego

  • hermetyczny — 1. «szczelnie zamknięty, ściśle przylegający, nie przepuszczający gazów; szczelny» Hermetyczna butelka, puszka, kabina. Hermetyczne naczynie, pomieszczenie. Hermetyczne drzwi, zamknięcie. Hermetyczna pokrywa. 2. «odizolowany, zamknięty,… …   Słownik języka polskiego

  • niedostępnie — przysłów. od niedostępny (tylko w zn. 1) Góry wyglądały niedostępnie …   Słownik języka polskiego

  • niedostępność — ż V, DCMs. niedostępnośćści, blm rzecz. od niedostępny (zwykle w zn. 1 i 2) a) w zn. 1: Niedostępność szczytu. przen. Niedostępność wobec podwładnych. b) w zn. 2: Niedostępność obiektu zabytkowego …   Słownik języka polskiego

  • niedostrzegalny — niedostrzegalnyni «nie dający się dostrzec, niedostępny dla wzroku, niewidzialny, nie dostrzeżony; ledwo widoczny» Niedostrzegalne zmarszczki pod oczami. Niedostrzegalna ironia …   Słownik języka polskiego

  • nieosiągalny — «nie do zdobycia; niedostępny, niedościgniony» Nieosiągalny szczyt górski. Nieosiągalny ideał, cel. Nieosiągalna doskonałość …   Słownik języka polskiego

  • niepoznawalny — «nie mogący być poznanym, niedostępny ludzkiemu rozumowi; niezbadany» Niepoznawalna tajemnica …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”